ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN

  I. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHÂN VIÊN

  • (*)Tạo và gửi tài khoản MB bank trước ngày 25 hàng tháng
  • (*)Send your bank account before 25th of every month

  II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH NHÂN VIÊN

  III. THÔNG TIN HỌC VẤN CỦA NHÂN VIÊN

  IV. VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI PIXAR

  V. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE NHÂN VIÊN

  Hãy cho biết tình hình sức khoẻ hiện tại của bạn qua các bệnh dưới đây ?

  Tick
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  VI. FILE ĐÍNH KÈM

  • Chụp hình các loại giấy tờ sau, rồi gửi theo file đính kèm !.
  • 1. Hình đại diện làm thẻ - rõ mặt, không cần hình 3 x 4, có thể selfie
  • 2. Sổ hộ khẩu - chụp đầy đủ các mặt
  • 3. CMND hoặc CCCD - 2 mặt
  • 4. Thẻ sinh viên (nếu có)
  • 5. Bằng cấp các loại
  • (*)Định dạng file ảnh chấp nhận: .png, .jpg, .jpeg, .rar, .zip
  • (*)Hãy nén các file theo từng mục (sử dụng phần mềm RAR/ZIP)
  • SHOOTING THE FOLLOWING TYPES OF FOLLOWING DOCUMENTS - ATTACHED VIA EMAIL:
  • 1. Avatar to make a card picture - clear face
  • 2. Visa, Passport - all sides
  • 3. Degrees
  • 4. Work permit, temporary residence card.
  • (*)File upload format: .png, .jpg, .jpeg, .rar, .zip
  • Please compress files by subject, using RAR/ZIP software

  xTôi cam đoan mọi thông tin khai ở trên là hoàn toàn đúng sự thật.*
  xI certify that all my information is true.*